Platba za pobyt v terapeutické komunitě Salebra

Klient terapeutické komunity platí 1.500,- Kč za stravu a 4.753,- Kč za ubytování (pokud je klient na ÚP, platba za ubytování je řešena doplatkem na bydlení v plné výši).

Výše úhrady je v souladu s vyhláškou č.505 k zákonu č.108/2006 Sb. o sociálních službách.

Kontakt

TK Salebra Tavíkovice 56
671 40 Tavíkovice

Telefon: 774 725 464
Vedoucí: 777 942 697
komunita@salebra-znojmo.cz